Vertaisaika - nettiajan yhteistyöopas

 

Anne Rongas, Kari A Hintikka ja Tuija Aalto kirjoittavat oppaan nettiajan talkoistajalle.


Löydät meidät kaikkialta.


Anne Rongas

Kari A. Hintikka

Tuija Aalto

Mitä yhdessä tekeminen on verkkoajan ja joukkoälyn aikakaudella? Kuinka netitse talkoistetaan? Mitä kuuluu nettikätilön salkkuun? Miten nettifasilitaattori saa parven lepattamaan samaan suuntaan tuottoisasti?
Qaikusourcing -kanavalla keväällä.2011


@Tuija: Sorsastajan opasta kirjoittamassa. Kiinnostaa mukaan lähtijän päätöksenteko. Mikä sai sinut viimeksi johonkin mukaan?


Vertaisaika -kanava Qaikussa
Vertaisaika-miellekartta Mindmeisterissä